Toegankelijkheid.

Coolsingel.nl vindt het belangrijk dat haar online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor de doelgroepen.

We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A en niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: https://coolsingel.nl (hoofdwebsite).

Extra toelichting

De website is een projectwebsite en tijdelijk in gebruik tot april 2021. De website In april 2018 gelanceerd en uiteraard is er tijdens de bouw rekening gehouden met toegankelijkheid.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website verder te verbeteren.

  • Geautomatiseerd toetsen van de webrichtlijnen door de tool Siteimprove
  • Onze redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.