Veelgestelde
vragen.

Nieuwe
inrichting.

Aan de westzijde van de trambaan wordt een royaal twee-richtingen fietspad aangelegd met een breedte van ongeveer 4,5 meter. Het sluit aan op het Hofplein en wordt helemaal doorgetrokken tot het kruispunt bij de Schilderstraat/Witte de Withstraat. Granieten stoepbanden scheiden het fietspad van de esplanade.

Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om langs de Coolsingel ondergrondse en/of inpandige collectieve fietsenstallingen te realiseren. Alles om bij te dragen aan een makkelijker en comfortabeler per fiets te bereiken binnenstad.

De nieuwe inrichting van de Coolsingel biedt ruimte aan de automobilist, maar minder dan nu. Voor beide richtingen is één rijbaan beschikbaar. Waar mogelijk en wenselijk wordt bij kruispunten een rijstrook voor afslaand verkeer toegevoegd, zoals bij het Hofplein en het Churchillplein. Dit om een soepele doorstroming te bevorderen.

Op de Aert van Nesstraat kan het autoverkeer in de nieuwe situatie alleen nog linksaf richting Hofplein of rechtdoor de Meent op. Vanaf de Coolsingel kan men nog steeds rechts afslaan naar de Meent. Daarnaast wordt een maximum adviessnelheid van 30 km/uur ingesteld. Naar schatting zullen er per etmaal 10.000 auto’s minder van de Coolsingel gebruikmaken, wat goed opgevangen kan worden met de huidige omliggende infrastructuur.

Door het autoverkeer te verplaatsen naar de kant van het stadhuis krijgen voetgangers meer ruimte. Aan de oostzijde ligt een ruim trottoir, aan de westzijde zorgt de esplanade voor een riante wandelpromenade. Vanuit deze zone kan de voetganger zonder de weg over te hoeven steken veilig bij de tramhaltes en in de metrostations komen.

Om de boulevard open en gebruiksvriendelijk te houden, worden er zo weinig mogelijk obstakels geplaatst in de openbare ruimte. Masten voor verlichting, bebording en bewegwijzering worden daarom zoveel mogelijk gecombineerd.

Duizenden reizigers van binnen en buiten de stad reizen dagelijks met trams door de binnenstad. De tram blijft daarom op de Coolsingel rijden, met dezelfde ligging. Functioneel verandert er dus vrijwel niets aan de trambaan. Het is een logisch onderdeel van het straatbeeld die zorgt voor levendigheid en betekenis geeft aan de Coolsingel als boulevard.

Op drukke plekken komt tussen de trambaan en het fietspad een hekwerk om ervoor te zorgen dat fietsers en wandelaars niet per ongeluk op de trambaan komen. De nachtbus stopt ook in de toekomst op de Coolsingel en natuurlijk blijven alle metrostations bereikbaar.

Heeft u een vraag?
Vragen over de werkzaamheden of de planning? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar coolsingel@rotterdam.nl

Werkzaamheden
en planning.

April 2018 t/m maart 2021, mits de planning door onvoorziene omstandigheden niet verschuift.

Met de auto rijd je via een omleiding. Dat kan via de Goudsesingel, de ’s Gravendijkwal of buitenom via de Ring. Maar let wel, het gaat een stuk drukker worden. Beter is daarom op de fiets te gaan of met het Openbaar Vervoer. Vaak ben je dan een stuk sneller dan met de auto.

Soms lijkt het alsof er altijd wordt gewerkt in de stad en alles tegelijk. De Coolsingel en Maastunnel zijn twee projecten die op elkaar zijn afgestemd. De reden om deze twee grote projecten gelijktijdig op te pakken zit in de keuze; of een langere tijd overlast van twee projecten achter elkaar of gelijktijdig zodat de overlast voor de stad korter is. Daarnaast staan er na de oplevering van de Maastunnel alweer andere grote projecten op stapel. De herinrichting van de Coolsingel zou daardoor op een veel later tijdstip kunnen plaatsvinden. Voor de Coolsingel komt daar nog bij dat de RET in ieder geval metrostation Stadhuis zou moeten aanpassen aan de huidige veiligheidsnormen. Een groot project dat zeker een jaar in beslag neemt. Pas na afweging van al deze factoren én na zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen voor de stad en het autoverkeer is voor de gelijktijdige aanpak gekozen.

Afgesproken is om de projecten tot in detail op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars mobiliteitsmaatregelen. Zo kan de laatste fase van de Coolsingel pas starten als de Maastunnel klaar is in september 2019. Het autoverkeer kan dan op twee manieren richting Zuid rijden.

We zullen er alles aan doen om het te voorkomen, maar toch zullen Rotterdammers of bezoekers hinder kunnen ondervinden. Plan je route daarom vantevoren met Rotterdam Onderweg of maak gebruik van openbaar vervoer en fiets.

 
 

Fietsers kunnen altijd via de Coolsingel blijven rijden. Soms kan het zijn dat je tijdelijk via een rijbaan of het trottoir moet rijden, maar dat wordt duidelijk aangegeven.

Snorfietsen (blauw kentekenplaatje) en elektrische fietsen mogen via de Coolsingel. Scooters en bromfietsen met een gele kentekenplaat moeten omrijden, net als de auto’s.

De Coolsingel is een ingewikkelde straat, die intensief gebruikt wordt. Tijdens de uitvoering willen we dat de Coolsingel en de binnenstad bereikbaar blijven en dat de omgeving niet te zwaar belast wordt. Ondernemers en winkeliers willen doorwerken en bewoners willen 's nachts kunnen slapen. Met die wensen wordt rekening gehouden. Daarnaast is de planning van de Coolsingel afhankelijk van bijvoorbeeld de renovatie Maastunnel en de werkzaamheden van metrostation Stadhuis van de RET.  Al deze elementen maken een zorgvuldige afstemming noodzakelijk. En daarom rekenen we 3 jaar voor het hele project vanaf april 2018.

Ondernemers.

Dat ligt eraan welke kant van de Coolsingel de winkel of het bedrijf ligt. Tussen april 2018 en september 2019 werken we aan de oostkant (Stadhuis) van de Coolsingel. Tussen september 2019 en maart 2021 aan de westkant (Stadhuisplein). Deze 2 fasen zijn ook weer opgedeeld in kleinere fasen. Dit doen we om de Coolsingel zo bereikbaar mogelijk te houden voor het verkeer.

Als ondernemer op de Coolsingel kun je verwachten dat onze Omgevingsmanager bij je langskomt om werkzaamheden af te stemmen. Ondernemers buiten de Coolsingel kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Voor vragen kun je bellen naar de Omgevingsmanager (06) 415 50087 of een e-mail sturen naar coolsingel@rotterdam.nl.  

Aan het begin van de Coolsingel staan slagbomen en een verkeersregelaar. Als de leverancier zich meldt dan wordt hij doorgelaten. Let wel, geef als ondernemer op de Coolsingel je vaste leveranciers door aan de Omgevingsmanager via coolsingel@rotterdam.nl of (06) 415 50087. Leveranciers van winkels die niet op de Coolsingel gevestigd zijn moeten gebruik maken van de omleiding.